Executive Search

Deze werving- en selectie methode houdt in dat Den Bakker Werving & Selectie in opdracht van de opdrachtgever actief en gericht op zoek gaat naar kandidaten die volledig passen op het geschetste functieprofiel van de vacante functie.

Het uitgebreide netwerk van Den Bakker Werving & Selectie in de Constructieve waterbouw, Industrie- en Utiliteitsbouw, Installatiebranche, de maritieme sector en in de sector verkeerstechniek/ tijdelijke verkeersmaatregelen heeft al er al toe geleid dat wij met succes al vele malen in deze krappe arbeidsmarkt worden ingezet door solide en betrouwbare opdrachtgevers voor het invullen van met name sleutelfuncties op HBO- en Academisch niveau.
Het verschil met de werving & selectie methode is dat de kandidaten benaderd worden. Meestal zijn dit kandidaten die enerzijds een vaste betrekking hebben en anderzijds (nog) niet de intentie hebben om van baan te veranderen.

De kwaliteit van Den Bakker Werving & Selectie is dat wij zeer discreet deze kandidaten benaderen en met goede argumentatie de kandidaten “aan tafel krijgen”. Dit proces duurt relatief kort en binnen een maand kan Den Bakker Werving & Selectie tenminste 3 kandidaten voordragen bij de opdrachtgever.
Neem vrijblijvend contact met ons op!