Wij zijn voor een opdrachtgever in Zuid-West Brabant op zoek naar een

Human Resources Manager (parttime, 50%) 

De human resources manager rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.

Interne contacten

De human resources manager heeft intern contacten met alle medewerkers voor wat betreft advies, begeleiding of informatie omtrent personeelsaangelegenheden. Hij/zij is lid van de managementteams en de ondernemingsraad. In overleg binnen de managementteams wordt de koers bepaald van de organisatie en personeel.
Geeft leiding aan de H.R.-medewerksters.

Externe contacten

Extern onderhoudt de human resources manager contacten met externe instanties in overlegsituaties over personeelsvraagstukken (onder andere UWV, Arbodienst, werving- en selectiebureaus, uitzendbureaus, outplacementbureaus, overheid.

Taken

 • Het verzorgen van de instroom, doorstroom en uitstroom van het personeel, gebaseerd op de vereiste kerncompetenties voor de verschillende functies en als ondersteuning van de bedrijfsstrategie en objectieven.
 • De organisatie van de volgende HR-processen: recrutering en selectie, training en development, competentiemanagement en loopbaanontwikkeling.
 • Zicht houden op de interne en externe omgeving van de organisatie c.q. vestigingen (bijv. de temperatuurmeting van sfeer/moreel bij het personeel, opleidingsinstituten, overheidsinitiatieven inzake tewerkstelling)
 • Vertrouwenspersoon (o.a. zoals in de wetgeving voorzien inzake geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag)
 • Aansturen van de HR afdeling.

Verantwoordelijkheden

 • De introductie, bijstelling en toepassing van personeelsinstrumenten en regelingen
 • Verbeteren van bedrijfsprocessen
 • Focus op de arbeidsmarkt (met als doel aanbod, salaris, benchmarks etc) waarin de verschillende vestigingen opereren in Nederland.
 • Ontwikkelen en monitoren van het personeelsbeleid en verzuimbeleid van de organisatie.
 • Implementatie gevolgen van wettelijke regelingen in de relevante personeelsinstrumenten
 • Verantwoordelijk voor de HR-afdeling
 • Aanvragen van subsidies voor opleidingen.

Opleidingsniveau

 • Een opleiding op master-niveau in de richting P&O.
 • Tenminste 10 jaar relevante werkervaring binnen een multi site en multinationale context in een productie/industriële omgeving
 • Diepgaande kennis van en ervaring met formuleren en implementeren P&O thema’s op strategisch, operationeel en tactisch niveau.
 • Kennis van en toepassen P&O instrumenten over in-, door- en uitstroom.
 • Kennis over en implementeren van administratieve P&O organisatie.

Vaardigheden/ervaring

 • Goed communicatieve- en contactuele eigenschappen.
 • Diepgaande kennis en ervaring met overleg met OR en vakbonden
 • Kennis en ervaring inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
 • Kennis en ervaring met verandermanagement
 • Pragmatisch en resultaatgericht
 • Goed ontwikkeld analytisch vermogen
 • Gestructureerd en planmatig kunnen werken
 • Goede adviesvaardigheden
 • Loyaal en betrouwbaar