Werkvoorbereider Bouw

(voor diverse solide opdrachtgevers)

Omschrijving:
De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming en distributie van (productie-) tekeningen.
Signaleert meer- en minderwerk en rapporteert hierover binnen het uitvoeringsteam.
Maakt deelschema’s op basis van de algemene uitvoeringsplanning.
Berekent hoeveelheden ten behoeve van bestellingen en verrekeningen met toeleveranciers.
Stelt registraties op t.a.v. werkmethoden, manuren, productievoortgang en werkprestaties en rapporteert hierover binnen het uitvoeringsteam.
Ondersteunt de uitvoerder met betrekking tot technisch, administratieve werkzaamheden ten behoeve van de kostenbewaking.

Er worden kandidaten gezocht voor diverse betrouwbare en vooraanstaande opdrachtgevers uit de diverse provincies.

Functie-eisen:
– Opereert op HBO-niveau
– Aanvullende cursussen op het gebied van bouwsystematiek, bouworganisatie en bouwfysica
– Heeft brede kennis van en affiniteit met bouwprocessen en bouwtechniek
– Is sterk kostenbewust
– Is positief kritisch en accuraat
– Tenminste 3 jaar ervaring als zelfstandig werkvoorbereider
– Bekend met Lean

Vaardigheden:
– Plannen en organiseren
– Prestatiemotivatie
– Resultaatgerichtheid
– Communiceren
– Overtuigingskracht
– Stressbestendigheid