Werving & Selectie

Den Bakker Werving & Selectie is een specialist in het bij elkaar brengen van werkgevers en kandidaten vanaf MBO+ tot en met academisch niveau in de sectoren constructieve waterbouw, industrie-, woning- en utiliteitsbouw. Maar ook in de installatiebranche, GWW en maritieme branche. Voor deze sectoren geven wij met enthousiasme en deskundigheid invulling aan staf-, directie- en technische functies.

Opdrachtgevers zijn zowel profit- als non-profit organisaties. Fase een in het wervingsproces is een intakegesprek met uw organisatie, om ons inzicht te verschaffen in wat voor u de belangrijkste eigenschappen zijn waaraan uw nieuwe medewerker moet voldoen.
Wanneer er overeenstemming is over alle aspecten die betrekking hebben op de eisen waaraan de ideale kandidaat dient te voldoen, wordt de vacature zonder kosten op onze site geplaatst.

Naast het werven van potentiële kandidaten via de internetsite, beschikt Den Bakker Werving & Selectie over een actuele database van kandidaten welke zich zeer recent hebben ingeschreven bij onze organisatie en kandidaten die recent actief door ons zijn benaderd. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegen kostprijs via onze organisatie te adverteren in de overeengekomen media. Tussentijdse terugkoppeling over de respons op de vacante functie vindt uiteraard plaats.

Na de selectie van de binnengekomen CV’s worden gesprekken door ons gevoerd met de sollicitanten die aan de gestelde harde criteria voldoen.

Vervolgens wordt een selectie van de 3 beste kandidaten gemaakt. Deze worden bij u voorgedragen, aan de hand van een uitgebreide samenvatting van de gesprekken die wij gevoerd hebben, vergezeld van de CV’s van de sollicitanten.
Indien u over de finale kandidaten nog meer informatie wilt vergaren d.m.v. het inzetten van andere selectie instrumenten, kunnen wij dit verzorgen door middel van vaardigheidstesten, psychologische testen en assessmentonderzoeken.